Trekkerør for strøm til utelys samt vannrør til vanning av hageøy.