Renseanlegg enebolig i Vestby.

Utført grunnundersøkelser med infiltrasjonstest, beregning av hydraulisk kapasitet ( jordens evne til å motta vann ) , prosjektering av anlegg, grunnarbeider og montering av anlegg. Produsent av anlegg og ansvarlig for igangkjøring og vedlikehold er Vestfold plast industri.