Kvalifikasjoner og kompetanse.

 

1985. Ås videregående skole  : Fagbrev landbruksmaskiner

1987. OTMS                              : Teknisk fagskole

1991. NHI                                  : Høyskole informasjonsteknologi

2000. NMBU                             : Naturbasert avløps teknolopgi 

2002. Norsk Rørsenter            : ADK1 sertifikat

2005. MEF                                : Fagbrev Anleggs-maskinfører

2018. MEF                                : Arbeidsvarslings kurs (Tas jevnlig)

Eksempler på utførte oppdrag.

 

2000.  : Naturbasert renseanlegg i samarbeid med NLH - 

              og Frogn kommune på Dal skole nordre frogn.

2002.  : Naturbasert forsøksanlegg for rensing av avløpsvann

              bygd på Norderås NLH. I samarbeid med Weber 

              (Filtralite) og NLH.

2005.  : Grunnarbeider og enklere prosjektering fellesfjøs -

              for 70 melkekuer i Vestby.

2006.  : Grunnarbeider og prosjektering for eget lagerbygg -

             480m2 i Vestby.

2007.  : Grunnarbeider + VA for 1 bygård med 3 leiligheter -

              i Drøbak.

2008.  : Grunnarbeider + VA for 3 tomannshus i Nordre Frogn.

2009.  : Rydding, riving og grunnarbeider etter husbrann Enebak. 

2010.  : Anleggsgartner arbeid Vestby.

2011.  : Grunn og anleggsgartner arbeider for utsiktspaviljong.

2012.  : Forsøksanlegg for rensing av avløpsvann i sammarbeid

              med NMBU på Høyås i Ås.

2012. : Ny vannforsyning NMBU.

2013.  : Grunnarbeid industribygg Stormåsan i Vestby.

2014.  : Grunnarbeid og installasjon i grunnen av kombinert -

              kjemisk og biologisk renseanlegg for avløpsvann i Vestby.

2015.  :  Riving av enebolig i Hvitsten.

2016.  : Tilbygg og hage øy enebolig Bygdø.

2017.  : Montering av galionsfigurer i parken i Hvitsten.

2017 : Minirenseanlegg for 3 husstander Maridalen Oslo.

2018.  : Forskjønning av parkareal i Son.

2019. : Støttemur og hage i Son.