Renseanlegg bygd på Dal skole i Nordre Frogn i sammarbeid med Frogn Kommune, NLH og Follo Bygdeservice.

Arbeidene ble utført våren og sommeren 2000.