Grunnarbeider industribygg på Stormåsan i Vestby.

Arbeidetutført i sammarbeid med Atle Bergane Bygg & Anlegg AS.