Riving etter brann i Ytre Enebak.

Sprengingsarbeider utført av Atle Bergane Bygg & Anlegg AS.