Riving av hus i Hvitsten samt grunnarbeider for nytt hus.

Arbeidet utført i sammarbeid med Atle Bergane Bygg & anlegg AS.