Opparbeidelse av hage og oppsetting av støttemur i Son.

Situasjon ved befaring.

Fundament for natursteinsmur.

Første rad med natursteinsmur.

Øvre natursteinsmur trukket 1 m. Inn for å gi plass til gangvei langs skråning til blomsterbed.

Natursteinsmur ferdig.

Boring til forankring til fundament for betong mur.

Bygging av forskaling etter terreng profil.

Tilpassing / bruk av systemforskaling på øvre del av mur.

Grove armeringsjern til forankring av topp mur til fjell.

Bruk av pumpebil pga. vanskelig adkomst.

Utløp for drenering fra bakside mur.

Drenering bakside mur.

Øvre mur trukket 1 m inn for å gi plass for gangbane langs skråning til blomsterbed.

Kompostjord legges ut.

Ferdig til såing og beplantning.

Arbeidene utført av Simen Tannum, Atle Bergane Bygg & Anlegg AS i godt samarbeid med grunneier.