Fjellspreking utført for statnett høsten 2019.

Innflyging av utstyr grunnet vanskelig adkomst.

Fjell spreking påkrevd grunnet fare for skade på kabler ved sprenging.