3 x tomanns boliger Nordre Frogn.

Arbeidene utført i sammarbeid med Atle Bergane Bygg & Anlegg AS og Mandelid Byggservice.