Naturbasert forsøksanlegg for rensing av avløpsvann på Høyås i Ås.

Forsøksanlegg bygd i sammarbeid med professor Petter D. Jenssen og hans studenter ved NMBU. Formål å sammenlikne renseefekten på to forskjellige filtermaterialer.