Forsøksanlegg for rensing av avløpsvann på Norderås på NLH.

Arbeidene ble utført i sammarbeid med Optirock ( Weber ), NLH og Follo Bygdeservice.