Hageøy klar for beplantning etter at betong har herdet.