Stor gatesten benyttes til skille mellom hageøy og plen og gangareal.