Støttemur for å oppta høydeforskjell inn mot hageøy.