Før oppstart ble busker og kratt malt opp til flis